• Background Image

  Politica de confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Lacedo COM SRL, denumita generic si Lacedo, in calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului www.lacedo.ro , respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci cand utilizati acest site, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care a creat si aplica prezenta Politica de confidentialitate.

Vizitarea acestui site se supune termenilor si conditiilor de utilizare si politicii de confidentialitate si implica acceptul explicit al dumneavoastra, cu privire la acestea si reprezinta contractul dintre parti.

Lacedo isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului www.lacedo.ro, precum si prezenta Politica de confidentialitate si Termenii si conditiile de utilizare, fara niciun fel de notificare prealabila. Astfel, va rugam sa accesati periodic aceasta sectiune pentru a verifica Termenii si conditiile pe care ati acceptat sa le respectati.

Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru site-ul www.lacedo.ro si pentru care Lacedo are calitatea de autor/proprietar/administrator.

DEFINITII

 1. Date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
 3. Restrictionarea prelucrarii – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 4. Crearea de profiluri– orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind preferintele personale, interesele, comportamentul.
 5. Stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 6. Sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila, potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
 7. Operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 8. Persoana imputernicita de operator – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentie sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.
 9. Partea terta – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
 10. Destinatar – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
 11. Date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;
 12. Date de tip “business contact” – date care includ numele, functia, adresa de business, numarul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizatii, in aceasta calitate. Datele tip “business contact” nu intra in categoria datelor cu caracter personal;
 13. Date statistice – date care au fost obtinute ca urmare a prelucrarii de catre operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane si sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice si/sau de informare, promovare.
 14. Consimtamant al persoanei vizate – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;
 15. Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal – incalcarea securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE SI DATELOR ANONIME

Lacedo poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in calitatea sa de operator in urmatoarele scopuri:

 1. realizarii de analize/rapoarte;
 2. realizarii de informari;
 3. publicarii, promovarii, ofertarii produselor/serviciilor oferite de catre Lacedo.

SECURITATEA DATELOR COLECTATE

Lacedo utilizeaza tehnologii si metode de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.
Serverul pe care site-ul este gazduit este protejat de acces fizic si la distanta, fiind instalat in incinte adecvate tehnic si din punctul de vedere al securitatii. Depunem toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Pentru a ne asigura ca prelucram datele cu caracter personal intr-un mod deschis, legal si precis, am desemnat un responsabil de protectia datelor cu caracter personal. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail contact@lacedo.ro.

LEGISLATIE: PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane, respectiv prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in mediul online. Precum si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Lacedo are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in continuare, datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizeaza. Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:

 1. dreptul la informare
 2. dreptul de acces la date
 3. dreptul la portabilitate
 4. dreptul la rectificare
 5. dreptul la stergerea datelor
 6. dreptul de a va opune marketing-ului direct
 7. dreptul la restrictionarea prelucrarii

Pentru orice informare cu privire la drepturile enumerate mai sus, Lacedo poate fi contactat la adresa: contact@lacedo.ro .

DREPTUL LA INFORMARE

In cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute in mod direct de la persoana vizata, Lacedo are obligatia de a furniza catre acesta urmatoarele informatii:

a. Identitatea operatorului si, daca este cazul, identitatea reprezentantului acestuia.

b. Scopul in care operatorul se foloseste de datele cu caracter personal.

c. Informatii adiacente legate de destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor.

d. Informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere.

In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai târziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; scopul in care se face prelucrarea datelor; informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective: a. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b.scopul in care se face prelucrarea datelor; c. Informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate; d. orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

DREPTUL DE ACCES LA DATE

Aveti dreptul de a solicita informatiile despre datele dumneavoastra cu caracter personal  pe care le detinem. Ne puteti contacta si va vom furniza informatiile cerute prin e-mail.

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Lacedo, printr-o cerere scrisa, confirmarea faptului ca datele personale nu sunt si nu au fost prelucrare, precum si urmatoarele informatii:

a. Informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele.

b. Comunicarea datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor.

c. Informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva.

d. Informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate.

e. Informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozițiile legale.

Operatorul Lacedo este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL LA PORTABILITATE

Lacedo prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate pe baza consimtamantului dumneavoastra si aveti dreptul sa obtineti transferul unei copii a datelor dumneavoastra cu caracter personal, intr-un format structurat folosit frecvent si prelucrabile automat. Aceasta include datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis.

DREPTUL LA RECTIFICARE

Aveti dreptul sa rectificati datele dumneavoastra cu caracter personal, daca acestea sunt incorecte sau completarea datelor daca sunt incomplete.

DREPTUL DE A VA OPUNE PRELUCRARII BAZATE PE INTERES LEGITIM

Va puteti opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal bazate pe interes legitim. Lacedo nu va continua prelucrarea datelor cu caracter personal, doar in cazul in care putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrarea care prevaleaza asupra drepturilor si intereselor dumneavoastra sau in baza unor proceduri judiciare.

DREPTUL LA STERGEREA DATELOR

Aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal oricand.

DREPTUL DE A VA OPUNE MARKETINGULUI DIRECT

Aveti dreptul sa va opuneti utilizarii datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv analizei profilului.

Va puteti dezabona de la practicile marketingului direct prin urmatoarele mijloace:

 1. Modificarea setarilor din contul dumneavoastra
 2. Urmand pasii din fiecare e-mail de marketing
 3. Transmiterea unui e-mail cu solicitarea pe contact@lacedo.ro

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII

Puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii:

 1. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegala
 2. Daca datele cu caracter personal sunt incorecte se poate solicita restrictionarea prelucrarii pana la verificarea corectitudinii datelor
 3. Daca va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal in baza interesului legitim, Lacedo va restrictiona prelucrarea datelor pana la confirmarea interesului legitim

ALEGERILE SI DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Aveti dreptul sa faceti anumite alegeri in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi modul in care comunicam cu dumneavoastra sau modul in care prelucram informatiile dumneavoastra.

 1. DEZABONARE NEWSLETTER: In cazul in care nu mai doriti sa primiti e-mail-uri de marketing faceti click pe link-ul de dezabonare din e-mailurile primite, sau ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra la contact@lacedo.ro
 2. RETRAGEREA CONSIMTAMANTULUI: Aveti dreptul sa refuzati sau sa va retrageti consimtamantul pe care l-ati furnizat anterior, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. In anumite cazuri, refuzarea sau retragerea consimtamantului asupra prelucrarii datelor cu caracter personal inseamna ca nu puteti profita de anumite informatii despre lansarea de noi produse, promotii, reduceri. Ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra la contact@lacedo.ro
 3. REVIZUIREA, ACTUALIZAREA SI MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: Aveti dreptul sa solicitati accesul si sa vi se comunice detalii despre datele dumneavoastra cu carater personal pe care le prelucram, sa interveniti (sa actualizati sau sa corectati datele incomplete/gresite), sa restrictionati, sa retrageti sau sa stergeti informatiile. Puteti sa va opuneti, din motive legitime, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal si sa depuneti actiune in justitie in fata instantei, acolo unde este cazul. Putem lua masuri pentru verificarea identitatii inainte de acordarea accesului la date sau efectuarea modificarilor. Ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra la contact@lacedo.ro
 4. DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE: In cazul in care considerati ca Lacedo prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal intr-un mod incorect ne puteti trimite o sesizare pe contact@lacedo.ro sau sa adresati o plangere autoritatii de supraveghere.

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Politica de confidenţialitate poate fi actualizată periodic, fără o notificare anterioară către dumneavoastră, pentru a transmite modificările din practicile noastre privind datele cu caracter personal.